DDGS, Šroty

01

DDGS

Dried Distillers Grains with Solubles

DDGS sú v úplnom preklade sušené liehovarnícke výpalky s rozpustnými zložkami, ktoré sa používajú ako krmivo v živočíšnej výrobe alebo ako vstupný substrát pri výrobe bioplynu (metánu) anaerobnou fermentáciou.

Čítaj viac

DDGS